Э-Газарчин Дээд Сургуулийн вэб сайт

ТӨГСӨХ ШААРДЛАГА

Дараах шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай:

Ø  Ерөнхий голч дүн 1,7-оос доошгүй байх

Ø  Төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх

Ø  Сургалтын төлөвлөгөөндэх нийт кредитээ цуглуулсан байх шаардлагатай.

Ø  Шалгалтын тооцоогүй байх

Ø  Диплом хамгаалсан байх

Дээрх шаардлага хангасан оюутан дараах үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэнэ.

Ø  Диплом, энгэрийн тэмдэгийн үнэ төлнө.

Ø  Төгсөгчийн тойрох хуудсаа зуруулана.

Ø  Төгсөгчийн тодорхойлолтоо 2 хувь бичиж, зөвлөх багшдаа өгч баталгаажуулна.

 

Вэб сайтад сэтгэгдэл үлдээхийн тулд та нэвтрэх хэрэгтэй
Илүү ихийг
Э-Газарчин Дээд Сургууль © 2011. Мэдээллийг ашиглахдаа сайтын нэрийг заавал дурдана.